Tên đơn vị- websiteĐịa chỉ SMAS
1 TRƯỜNG TH CHU VĂN ĂN  http://qlnt.e-school.edu.vn
2TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG  http://smas.edu.vn/SchoolProfileArea/SchoolProfile/Edit?Tab=1
3 TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC  pyn_th_so1hoathanh
4 TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI  PYN_th_so2hoahieptrung
5TRƯỜNG TH &THCS LÊ THÁNH TÔN  http://smas.edu.vn/Home/CheckLoginStatus
6 TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ  Pyn_th_so3hoaxuandong
7  TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN  pyn-th-so1hoahiepnam
8  TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN  Pyn_th_so2hoatandong
9  TRƯỜNG TH VÕ NGUYÊN GIÁP  PYN_th_so1hoahieptrung
10  THCS Tôn Đức Thắng   http://smas.edu.vn
11  Trường THCS Trường Chinh   pyn_thcs_truongchinh
12  Trường THCS Quang Trung   http://login.smas.edu.vn
13  THCS Nguyễn Chí Thanh  Pyn_thcs_nguyenchithanh