CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000901870
 Hôm nay :   2028       
 Hôm qua :    1624       
 Tất cả:   901870       
  DANH BẠ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 
 
  Tên đơn vị Địa chỉ trang thông tin điện tử
1   Mầm non Hòa Hiệp Nam  
2   MN HÒA HIỆP TRUNG  
3   MN HÒA XUÂN NAM  
4   MNCL HÒA THÀNH  
5   Mầm Non Hòa Xuân Tây  
6   Mầm Non Hòa Hiệp Bắc  
7   Mầm Non Hòa Tân Đông  
8   Mầm Non Hòa Xuân Đông  
9   Mầm Non Hòa Vinh  
10   Mầm Non Hòa Tâm  
11   Tiểu học số 2 Hòa Xuân Tây  
12   Tiểu học số 1 Hòa Tân Đông  
13   Tiểu học số 2 Hòa Hiệp Bắc  
14   TH số 1 Hòa Xuân Đông   http:// www.so1hoaxuandong-donghoa.phuyen.edu.vn
15   TH Số 2 Hòa Xuân Đông  
16   TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA THÀNH  
17   Trường TH số 2 Hòa Hiệp Trung   so2hoahieptrung-donghoa.phuyen.edu.vn
18   Tiểu học số 2 Hòa Thành   http://so2hoathanh-donghoa.phuyen.edu.vn
19   Tiểu học Hòa Xuân Nam   http://hoaxuannam-donghoa.phuyen.edu.vn
20   Tiểu học số 3 Hòa Xuân Đông  
21   Trường TH số 1 Hòa Hiệp Nam   so1hoahiepnam-donghoa.phuyen.edu.vn
22   Tiểu học số 2 Hòa Tân Đông  
23   Trường TH số 1 Hòa Hiệp Trung   So1hoahieptrung-donghoa.phuyen.edu.vn
24   Tiểu học số 2 Hòa Vinh  
25   Trường TH số 1 Hòa Vinh   so1hoavinh-donghoa.phuyen.edu.vn
26   Trường TH Hòa Tâm  
27   Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung  
28   Tiểu học số 1 Hòa Xuân Tây   http://so1hoaxuantay-donghoa.phuyen.edu.vn
29   Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Nam   http://so3hoahiepnam-donghoa.phuyen.edu.vn
30   Số 2 Hòa Hiệp Nam  
31   Số 2 Hòa Hiệp Bắc  
32   THCS Trần Hưng Đạo  
33   THCS Tôn Đức Thắng   http://tonducthang-donghoa.phuyen.edu.vn/
34   THCS Lương Tấn Thịnh   http://luongtanthinh-donghoa.phuyen.edu.vn/
35   THCS Hoàng Hoa Thám   http://hoanghoatham-phuyen.sch.vn/
36   Trường THCS Trường Chinh   truongchinh-pgddonghoa.phuyen.edu.vn
37   Trường THCS Quang Trung   http://quangtrung-donghoa.phuyen.edu.vn/
38   THCS Nguyễn Chí Thanh  
39   THCS Trần Kiệt   trankiet-donghoa.phuyen.edu.vn
40   THCS Trần Nhân Tông  
41   THCS Lê Thánh Tôn   lethanhton-donghoa.phuyen.edu.vn
 
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA