CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000851357
 Hôm nay :   764       
 Hôm qua :    1048       
 Tất cả:   851357       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::   TỔ BỘ MÔN
 
   
 Tên đơn vị:  TỔ THCS
 Địa chỉ:   Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3531075
 Thư điện tử:   pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn 
 Website:  pgddtdonghoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  TỔ MẦM NON-TIỂU HỌC
 Địa chỉ:   Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3531074
 Thư điện tử:   pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn 
 Website:  pgddtdonghoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  TỔ TÀI VỤ
 Địa chỉ:   Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3531073
 Thư điện tử:   pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn 
 Website:  pgddtdonghoa.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 
   
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA