CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000851356
 Hôm nay :   763       
 Hôm qua :    1048       
 Tất cả:   851356       
  DANH BẠ
 
 
  Tên đơn vị- website Điện thoại Thư điện tử-SMAS Hiệu trưởng
1   Mầm non Hòa Hiệp Nam 0918115308   mnclhoahiepnam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Võ Thị Mộng Dung
2   MN HÒA HIỆP TRUNG 0986693699   mnclhoahieptrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Thư
3   MN HÒA XUÂN NAM 0573511568   mamnonclhoaxuannam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn LÊ THỊ NAM SƠN
4   MNCL HÒA THÀNH 057.3566166   mnclhoathanh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Mai
5   Mầm Non Hòa Xuân Tây 01652411888   mnhoaxuantay.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Lê Thị Huy
6   Mầm Non Hòa Hiệp Bắc 01639244920   mnclhoahiepbac.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Ánh Tuyết
7   Mầm Non Hòa Tân Đông 111111111   mnclhoatandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Mai
8   Mầm Non Hòa Xuân Đông 01653767469   mnclhoaxuandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Võ Thị Bích VI
9   Mầm Non Hòa Vinh 01692619167   mnclhoavinh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Đỗ Thị Thu Hằng
10   Mầm Non Hòa Tâm 01206140082   mnclhoatam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Lê Thị Bông
11   Tiểu học số 2 Hòa Xuân Tây 057 3519235   s2hoaxuantay.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Lương Công Chánh
12   Tiểu học số 1 Hòa Tân Đông 0573527118   s1hoatandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Võ Ngọc Phúc
13   Tiểu học số 2 Hòa Hiệp Bắc 057 3548844   so2hoahiepbac.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Lê Trung Thu
14   TH số 1 Hòa Xuân Đông 0573515233   s1hoaxuandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Lê Sĩ Hiền
15   TH Số 2 Hòa Xuân Đông 0573515818   s2hoaxuandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn ĐÀM THỊ KHÓI LAM
16   TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA THÀNH 0573565288   s1hoathanh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn NGUYỄN THỊ HÒA
17   Trường TH số 2 Hòa Hiệp Trung 0573545189   s2hoahieptrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Văn Tấn Thọ
18   Tiểu học số 2 Hòa Thành 0573565314   s2hoathanh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Nguyễn An
19   Tiểu học Hòa Xuân Nam 057.3511525   thhoaxuannam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Nguyễn Tùng
20   Tiểu học số 3 Hòa Xuân Đông 0573515222   s3hoaxuandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Nguyễn Tấn Khôi
21   Trường TH số 1 Hòa Hiệp Nam 0573536040   so1hoahiepnam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Nguyễn Châu Tuấn
22   Tiểu học số 2 Hòa Tân Đông 0573527503   s2hoatandong.pgd donghoa@phuyen.edu.vn Nguyễn Ngọc Anh
23   Trường TH số 1 Hòa Hiệp Trung 057.6256247   s1hoahieptrung.pgddonghoa@phuyen.ed.vn Lê Văn Giới
24   Tiểu học số 2 Hòa Vinh 0573531195   s2hoavinh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
25   Trường TH số 1 Hòa Vinh 057 3531 340   s1hoavinh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Nguyễn Hữu Trung
26   Trường TH Hòa Tâm 0573513103   thhoatam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Nguyễn Xuân Thoại
27   Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung 057.3545034   s3hoahieptrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
28   Tiểu học số 1 Hòa Xuân Tây 0573519179   s1hoaxuantay.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
29   Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Nam 0573603455   s3hoahiepnam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
30   Số 2 Hòa Hiệp Nam 222222222   s2hoahiepnam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Lê Trung Phước
31   Số 2 Hòa Hiệp Bắc 3333333   s2hoahiepbac.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Võ Văn Dào
32   THCS Trần Hưng Đạo 057.3531182   tranhungdao.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Trương Tấn Lực
33   THCS Tôn Đức Thắng 053.3565302   tonducthang.pgddonghoa@phuyen.edu.vn LÊ VĂN THỦ
34   THCS Lương Tấn Thịnh 0573.545. 046   luongtanthinh.pgddonghoa@phuyen.edu Trần Cộng
35   THCS Hoàng Hoa Thám 0573527528   hoanghoatham.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Võ Hiệp
36   Trường THCS Trường Chinh 0573548063   truongchinh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Trương Văn Minh
37   Trường THCS Quang Trung 0573519119   quangtrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Cao Minh Ảnh
38   THCS Nguyễn Chí Thanh 057. 3515120   nguyenchithanh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Võ Thành Đức
39   THCS Trần Kiệt 0573536041   trankiet.donghoa@phuyen.edu.vn Đặng Văn Thiện
40   THCS Trần Nhân Tông 057.3513128   trannhantong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Nguyễn Minh Vinh
41   THCS Lê Thánh Tôn 057,3503288   lethanhton.pgddonghoa@phuyen.edu.vn Lê Thị Lệ
 
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA