Thứ năm, 09/04/2020 - 13:55|
Chào Mừng Đến Với Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục Huyện Đông Hòa - Tỉnh Phú Yên
 • NGUYỄN VĂN ĐỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CÔNG CHỨC
  • Điện thoại:
   0913553629
  • Email:
   nvdong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ chức cán bộ

 • LÊ VĂN QUẢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01695994207
  • Email:
   lvquang.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Tổng hợp, Phổ cập