Thursday, 24/10/2019 - 03:45|
Chào Mừng Đến Với Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục Huyện Đông Hòa - Tỉnh Phú Yên
 • LƯU VĨNH HÒA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CÔNG CHỨC
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0917927839
  • Email:
   lvhoa.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CNTT-Chuyên môn tiếng Anh

 • NGUYỄN VĂN ĐỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CÔNG CHỨC
  • Điện thoại:
   0913553629
  • Email:
   nvdong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ chức cán bộ

 • LÊ VĂN QUẢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01695994207
  • Email:
   lvquang.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Tổng hợp, Phổ cập