Sunday, 20/01/2019 - 06:12|
Chào Mừng Đến Với Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục Huyện Đông Hòa - Tỉnh Phú Yên
 • VĂN TẤN PHÚ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CÔNG CHỨC
  • Điện thoại:
   0984909322
  • Email:
   vtphu.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC