Thursday, 22/04/2021 - 21:26|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hòa - tỉnh Phú Yên
 • NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ VIÊN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0903525078
  • Email:
   nguyetthai78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán

 • TRẦN THỊ THU THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CÔNG CHỨC
  • Điện thoại:
   0935673334
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Văn thư, thủ quỹ

 • LÊ VĂN DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0969880488
  • Email:
   lvdung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn các môn THCS

 • VĂN TẤN PHÚ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CÔNG CHỨC
  • Điện thoại:
   0984909322
  • Email:
   vtphu.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC

 • LÊ VĂN QUẢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01695994207
  • Email:
   lvquang.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Tổng hợp, Phổ cập
 • NGUYỄN VĂN ĐỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CÔNG CHỨC
  • Điện thoại:
   0913553629
  • Email:
   nvdong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ chức cán bộ

 • PHẠM NGỌC HẢI
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0917667315
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

    

    

 • Lê Thị Hồng Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0342664692
  • Email:
   thuytrankiet80@gmail.com