Thursday, 22/04/2021 - 20:59|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hòa - tỉnh Phú Yên
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN HỮU DANH
Họ và tên NGUYỄN HỮU DANH
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ BÍ THƯ - TRƯỞNG PHÒNG
Trình độ CỬ NHÂN
Địa chỉ Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên
Điện thoại 0914046868
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện