Thursday, 22/04/2021 - 21:02|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hòa - tỉnh Phú Yên
 • NGUYỄN HỮU DANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BÍ THƯ - TRƯỞNG PHÒNG
  • Điện thoại:
   0914046868
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

 • LƯU VĨNH HÒA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0917927839
  • Email:
   lvhoa.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Trưởng Phòng Phụ trách các Đơn vị mầm non