Thursday, 24/10/2019 - 03:52|
Chào Mừng Đến Với Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục Huyện Đông Hòa - Tỉnh Phú Yên
 • NGUYỄN HỮU DANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BÍ THƯ - TRƯỞNG PHÒNG
  • Điện thoại:
   0914046868
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

 • NGUYỄN CHÁNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ TRƯỞNG PHONG
  • Điện thoại:
   0905175899
  • Giới thiệu sơ bộ:

   QUẢN LÝ CHUNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC 

 • LÊ THANH KHẢNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  • Điện thoại:
   0935767179
  • Giới thiệu sơ bộ:

   QUẢN LÝ CHUNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON