Thứ năm, 09/04/2020 - 13:57|
Chào Mừng Đến Với Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục Huyện Đông Hòa - Tỉnh Phú Yên
 • NGUYỄN HỮU DANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BÍ THƯ - TRƯỞNG PHÒNG
  • Điện thoại:
   0914046868
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

 • LƯU VĨNH HÒA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0917927839
  • Email:
   lvhoa.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Trưởng Phòng Phụ trách các Đơn vị mầm non

 • NGUYỄN CHÁNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ TRƯỞNG PHONG
  • Điện thoại:
   0905175899
  • Giới thiệu sơ bộ:

   QUẢN LÝ CHUNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC