Sunday, 20/01/2019 - 06:08|
Chào Mừng Đến Với Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục Huyện Đông Hòa - Tỉnh Phú Yên
 • NGUYỄN HỮU DANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BÍ THƯ - TRƯỞNG PHÒNG
  • Điện thoại:
   0914046868
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện