CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000852705
 Hôm nay :   814       
 Hôm qua :    1298       
 Tất cả:   852705       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC TIỂU HỌC
 
 1-Tên đơn vị:  Tiểu học số 2 Hòa Xuân Tây Mã PMIS: 54564415
 Địa chỉ:   Bàn Nham Bắc, Hòa Xuân tây, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057 3519235
 Thư điện tử:   s2hoaxuantay.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Tiểu học số 1 Hòa Tân Đông Mã PMIS: 54564418
 Địa chỉ:   Phú Lương, Hòa Tân Đông, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573527118
 Thư điện tử:   s1hoatandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  http://qlnt.e-school.edu.vn
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Tiểu học số 2 Hòa Hiệp Bắc Mã PMIS: 54564402
 Địa chỉ:   Mỹ Hòa, Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057 3548844
 Thư điện tử:   so2hoahiepbac.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  TH số 1 Hòa Xuân Đông Mã PMIS: 411
 Địa chỉ:   Thạch Tuân 1, Hòa Xuân Đông, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573515233
 Thư điện tử:   s1hoaxuandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http:// www.so1hoaxuandong-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  http://smas.edu.vn/SchoolProfileArea/SchoolProfile/Edit?Tab=1
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  TH Số 2 Hòa Xuân Đông Mã PMIS: 54564412
 Địa chỉ:   hòa xuân đông
 Điện thoại:   0573515818
 Thư điện tử:   s2hoaxuandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA THÀNH Mã PMIS: 54564420
 Địa chỉ:   PHƯỚC BÌNH BẮC, HÒA THÀNH, ĐÔNG HÒA, PHÚ YÊN
 Điện thoại:   0573565288
 Thư điện tử:   s1hoathanh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  pyn_th_so1hoathanh
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Trường TH số 2 Hòa Hiệp Trung Mã PMIS: 54564404
 Địa chỉ:   Khu phố Phú Thọ 1, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573545189
 Thư điện tử:   s2hoahieptrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  so2hoahieptrung-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  PYN_th_so2hoahieptrung
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Tiểu học số 2 Hòa Thành Mã PMIS: 54564442
 Địa chỉ:   Phước Lộc, Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573565314
 Thư điện tử:   s2hoathanh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://so2hoathanh-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Tiểu học Hòa Xuân Nam Mã PMIS: 54564410
 Địa chỉ:   Hảo Sơn, Hòa Xuân Nam, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3511525
 Thư điện tử:   thhoaxuannam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://hoaxuannam-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  http://smas.edu.vn/Home/CheckLoginStatus
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Tiểu học số 3 Hòa Xuân Đông Mã PMIS: 54564413
 Địa chỉ:   Bàn Thạch- Hòa Xuân Đông- Đông Hòa- Phú Yên
 Điện thoại:   0573515222
 Thư điện tử:   s3hoaxuandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  Pyn_th_so3hoaxuandong
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Trường TH số 1 Hòa Hiệp Nam Mã PMIS: 54564406
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Nam- Đông Hòa- Phú Yên
 Điện thoại:   0573536040
 Thư điện tử:   so1hoahiepnam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  so1hoahiepnam-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  pyn-th-so1hoahiepnam
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Tiểu học số 2 Hòa Tân Đông Mã PMIS: 54564419
 Địa chỉ:   Cảnh Phước, Hòa Tân, Đông Đông Hòa.
 Điện thoại:   0573527503
 Thư điện tử:   s2hoatandong.pgd donghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  Pyn_th_so2hoatandong
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  Trường TH số 1 Hòa Hiệp Trung Mã PMIS: 54564403
 Địa chỉ:   Khu phố Phú hiệp 3, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.6256247
 Thư điện tử:   s1hoahieptrung.pgddonghoa@phuyen.ed.vn  
 Website:  So1hoahieptrung-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  PYN_th_so1hoahieptrung
Xem chi tiết
 14-Tên đơn vị:  Tiểu học số 2 Hòa Vinh Mã PMIS: 545644176
 Địa chỉ:   Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573531195
 Thư điện tử:   s2hoavinh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 15-Tên đơn vị:  Trường TH số 1 Hòa Vinh Mã PMIS: 54564416
 Địa chỉ:   Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057 3531 340
 Thư điện tử:   s1hoavinh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  so1hoavinh-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 16-Tên đơn vị:  Trường TH Hòa Tâm Mã PMIS: 54564409
 Địa chỉ:   Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573513103
 Thư điện tử:   thhoatam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 17-Tên đơn vị:  Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung Mã PMIS: 4321
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3545034
 Thư điện tử:   s3hoahieptrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 18-Tên đơn vị:  Tiểu học số 1 Hòa Xuân Tây Mã PMIS: 54564414
 Địa chỉ:   Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573519179
 Thư điện tử:   s1hoaxuantay.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://so1hoaxuantay-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 19-Tên đơn vị:  Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Nam Mã PMIS: 54564408
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573603455
 Thư điện tử:   s3hoahiepnam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://so3hoahiepnam-donghoa.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 20-Tên đơn vị:  Số 2 Hòa Hiệp Nam Mã PMIS: 98766
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   222222222
 Thư điện tử:   s2hoahiepnam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 21-Tên đơn vị:  Số 2 Hòa Hiệp Bắc Mã PMIS: 7654
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   3333333
 Thư điện tử:   s2hoahiepbac.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA