CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000852701
 Hôm nay :   810       
 Hôm qua :    1298       
 Tất cả:   852701       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC MẦM NON
 
 1-Tên đơn vị:   Mầm non Hòa Hiệp Nam Mã PMIS: 54564303
 Địa chỉ:   Thôn Đa Ngư, Xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0918115308
 Thư điện tử:   mnclhoahiepnam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  MN HÒA HIỆP TRUNG Mã PMIS: 54564302
 Địa chỉ:   Phú Hiệp 2 – Hòa Hiệp Trung – Đông Hòa-PY
 Điện thoại:   0986693699
 Thư điện tử:   mnclhoahieptrung.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  MN HÒA XUÂN NAM Mã PMIS: 54564307
 Địa chỉ:   HẢO SƠN NAM, XÃ HÒA XUÂN NAM
 Điện thoại:   0573511568
 Thư điện tử:   mamnonclhoaxuannam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  MNCL HÒA THÀNH Mã PMIS: 1111
 Địa chỉ:   Thôn Lộc Đông, xã Hòa Thành,huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   057.3566166
 Thư điện tử:   mnclhoathanh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Mầm Non Hòa Xuân Tây Mã PMIS: 54564306
 Địa chỉ:   Thôn Bàn Nham Bắc- Hòa Xuân Tây – Đông Hòa- Phú Yên
 Điện thoại:   01652411888
 Thư điện tử:   mnhoaxuantay.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Mầm Non Hòa Hiệp Bắc Mã PMIS: 1212
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Bắc- Đông Hòa- Phú Yên
 Điện thoại:   01639244920
 Thư điện tử:   mnclhoahiepbac.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Mầm Non Hòa Tân Đông Mã PMIS: 1234
 Địa chỉ:   Hòa Tân Đông
 Điện thoại:   111111111
 Thư điện tử:   mnclhoatandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Mầm Non Hòa Xuân Đông Mã PMIS: 21212
 Địa chỉ:   Hòa Xuân Đông, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   01653767469
 Thư điện tử:   mnclhoaxuandong.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Mầm Non Hòa Vinh Mã PMIS: 12345
 Địa chỉ:   Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   01692619167
 Thư điện tử:   mnclhoavinh.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Mầm Non Hòa Tâm Mã PMIS: 54321
 Địa chỉ:   Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   01206140082
 Thư điện tử:   mnclhoatam.pgddonghoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA