CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000779050
 Hôm nay :   812       
 Hôm qua :    1588       
 Tất cả:   779050       
   THÔNG BÁO
     
    + Số 565/GDĐT: Tổ chức kỷ niệm "Ngày Nhà giáo Việt Nam" [14:52:16 05-11-2015]
    + Số 562/GDĐT: Hướng dẫn tổ chức tập huấn BDTX về "Tăng cường năng lực làm công tác GVCN lớp" cấp trường [16:54:00 05-11-2015]
    + *** Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, công nhận 10 xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, GD THCS, XMC năm 2015 của huyện Đông Hòa [10:57:49 04-11-2015]
    + Số 560/GDĐT:V/v thông báo kế hoạch kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2015 [16:14:02 03-11-2015]
    + Số 240/GDĐT: Kế hoạch v/v triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề người Việt Nam du lịch Việt Nam - Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc [09:55:44 30-10-2015]
    + *** Cảnh báo mã độc trên mạng máy tính [10:20:12 30-10-2015]
    + Số 553/GDĐT: V/v xét duyệt quyết toán NSNN năm 2014 và các loại quỹ năm học 2014-2015 [10:40:15 30-10-2015]
    + Số 45/KH-GDĐT:Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam " trong ngành giáo dục năm 2015 [11:06:36 28-10-2015]
    + Số 547/GDĐT: V/v hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra của Sở Nội vụ Phú Yên [16:38:48 28-10-2015]
    + Số 21/CĐGD: V/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 01/CT-TLĐ ngày 06/01/2014 của Đoàn Chủ tịch TLĐ [17:04:04 27-10-2015]
    + Số 537/GDĐT: V/v báo cáo số lượng tiết dạy được giảm đối với giáo viên kiêm nhiệm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT, ngày 21/10/2009 [09:41:14 26-10-2015]
    + Số 538/GDĐT: V/v Hiệu trưởng dự họp công bố quyết định thanh tra của Sở Nội vụ [09:43:43 26-10-2015]
    + Số 531/GDĐT:V/v rà soát chi thường xuyên năm 2015 nhằm đảm bảo dự toán để thu hồi do đầu năm chưa trừ số tiền giao chi bằng nguồn học phí [09:16:21 23-10-2015]
    + Số 532/GDĐT: V/v cập nhật giá trị thiết bị dạy học do Sở GD&ĐT Phú Yên cấp giai đoạn 2011-2015 vào sổ theo dõi danh mục thiết bị [09:18:50 23-10-2015]
    + Số 533/GDĐT: V/v cử tổ trưởng chuyên môn dự lớp quản lý tổ chuyên môn [09:26:24 23-10-2015]
    + Số 73/TB-GDĐT: Thông báo v/v họp giao ban Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách [09:29:15 23-10-2015]
    + *** Phát hành sổ tay giáo dục Phú Yên năm 2015 [10:27:11 22-10-2015]
    + Số 38/SL-GDĐT: V/v quy định trang phục công sở, trường học đối với công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Yên [17:00:41 22-10-2015]
    + Số 39/SL-GDĐT: V/v công bố quyết định thanh tra [17:02:54 22-10-2015]
    + Số 525/GDĐT: V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016 [16:25:08 21-10-2015]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA