CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000620762
 Hôm nay :   476       
 Hôm qua :    1342       
 Tất cả:   620762       
   THÔNG BÁO
     
    + Số 460/GDĐT: V/v hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016 [08:39:45 01-10-2015]
    + Số 04/SL-CĐGD: V/v vận động ủng hộ giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện nhân "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" Tháng 10/2015 [10:12:25 01-10-2015]
    + Số 463/GDĐT: V/v thay đổi giao diện Website Phòng Giáo dục và Đào tạo [16:28:49 01-10-2015]
    + Số 459/GDĐT: V/v nộp các bảng lương hàng năm để đối chiếu nhân sự báo cáo công tác kiểm tra của Sở Nội vụ Phú Yên [09:36:04 30-09-2015]
    + Số 461/GDĐT: V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC (Ngày 04/10/2015) [17:00:24 30-09-2015]
    + Số 17/CĐGD: V/v lập dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2016 [10:08:19 29-09-2015]
    + *** Giấy mời V/v tổ chức lớp tập huấn triển khai Thông tư 18/2013TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến [08:32:08 28-09-2015]
    + *** THÔNG BÁO DANH SÁCH DUYỆT CHI QUỸ TƯƠNG TRỢ THÁNG 9/2015 [08:34:56 28-09-2015]
    + Số 454/GDĐT: V/v Hướng dẫn bổ sung báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2015-2016 [09:10:34 28-09-2015]
    + Số 40/KH-GDĐT: Kế hoạch triển khai hoạt động, phòng chống tác hại thuốc lá năm 2015 [09:11:34 28-09-2015]
    + Số 456/GDĐT: V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 [10:44:42 28-09-2015]
    + Số 60/TB-GDĐT: Thông báo v/v triệu tập giáo viên tham gia tổ kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi [09:25:26 25-09-2015]
    + Số 08/HDLT-GDĐT-CĐGD: Hướng dẫn liên tịch Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2015-2016 [09:27:27 25-09-2015]
    + 446/GD&ĐT: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2015-2016 [08:27:53 24-09-2015]
    + 447/GD&ĐT: Lịch công tác giáo dục Mầm non năm học 2015-2016 [08:30:44 24-09-2015]
    + 449/GD&ĐT: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác pháp chế. [08:32:26 24-09-2015]
    + 16/CĐGD: Báo cáo sô liệu sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ và tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt đôngk CĐCS năm học 2014-2015 [08:35:19 24-09-2015]
    + Thông báo tập trung tham dự kí thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh năm 2015 bậc THCS, THPT [08:38:33 24-09-2015]
    + Số 33/SL- GDĐT: V/v thực hiện kế hoạch dạy Nghề phổ thông năm học 2015-2016 [15:43:25 24-09-2015]
    + Số 39/KH-BCĐ: Kế hoạch Điều tra và cập nhật số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015 trên địa bàn huyện [15:46:53 24-09-2015]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA