CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000901780
 Hôm nay :   1938       
 Hôm qua :    1624       
 Tất cả:   901780       
   THÔNG BÁO
     
    + Số 447/GDĐT: Về việc tăng cường công tác quản lý việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo [12:38:07 12-09-2016]
    + Số 861/QĐ-GDĐT: Quyết định thành lập tổ tham gia tập huấn phổ cập giáo dục tiểu học năm 2016 [15:22:35 12-09-2016]
    + Số 452/GDĐT: Về việc cử giáo viên tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III do Bộ Tư pháp tổ chức [15:30:14 12-09-2016]
    + Số 62/TB-GDĐT: Thông báo về việc triệu tập tập huấn phổ cập giáo dục tiểu học năm 2016 [17:01:49 12-09-2016]
    + Số 446/GDĐT : Về việc nhận quyết định điều động, biệt phái năm học 2016-2017 [11:45:13 11-09-2016]
    + Số 87/GM-GDĐT Giấy mời Họp hướng dẫn làm hồ sơ tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non trước ngày 01/01/1995 [08:45:17 09-09-2016]
    + ***** Sao lục công văn số 723/SGDĐT-GDTXCN, ngày 01/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên [16:18:37 09-09-2016]
    + Số 444/GDĐT Về việc đăng ký mua bộ vở Luyện tập viết đúng, viết đẹp của học sinh cấp tiểu học năm học 2016-2017 [16:55:54 09-09-2016]
    + Số 22/CĐGD Về việc hướng dẫn lập dự toán Thu - chi tài chính công đoàn năm 2017 [17:05:38 09-09-2016]
    + Số 445/GDĐT Về việc hướng dẫn đề nghị cấp lại mã số đơn vị có quan hệ ngân sách do đổi tên trường [17:22:19 09-09-2016]
    + Số 89/TrT-GDĐT Giấy triệu tập về việc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2016-2017 [17:27:35 09-09-2016]
    + Số 440/GDĐT Về việc Đánh giá công tác tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017 [09:47:55 08-09-2016]
    + Số 441/GDĐT Về việc phê bình, nhắc nhở đơn vị thực hiện chưa tốt công tác báo cáo đúng thời gian [09:52:42 08-09-2016]
    + Số 437/GDĐT-TH Về việc phê bình nhắc nhở các đơn vị trong việc thực hiện báo cáo công tác đảm bảo trật tự ATGT 04 tháng cuối năm 2016 [16:13:24 08-09-2016]
    + Số: 433/GDĐT: V/v Đánh giá sau tổ chức khảo sát lớp 6 chương trình tiếng Anh thí điểm năm học 2016-2017 [08:03:17 07-09-2016]
    + Số: 436/GDĐT: Về việc nhận hồ sơ, sổ sách giáo dục tiểu học các trường đã đăng ký năm hoc 2016-2017 [14:23:42 07-09-2016]
    + Số 434/GDĐT Về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong năm học 2016-2017 [15:24:08 07-09-2016]
    + Số 429/GDĐT :V/v sử dụng con dấu trường và nhận quyết định đổi tên trường Tiểu học [08:34:09 06-09-2016]
    + Số: 430/GDĐT: V/v thống nhất một số nội dung thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và triển khai các bài hát múa Đội năm học 2016-2017 [14:54:14 06-09-2016]
    + Số 432/GDĐT Về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo số liệu chuyên môn tiểu học đầu năm học 2016-2017 [16:57:30 06-09-2016]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA