CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000851399
 Hôm nay :   806       
 Hôm qua :    1048       
 Tất cả:   851399       
   THÔNG BÁO
     
    + Số 29/SL-GDĐT: Hướng dẫn báo cáo kết quả bán/ thanh lý tài sản nhà nước [17:37:40 17-10-2016]
    + Số 575/GDĐT: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016-2017 [08:42:27 15-10-2016]
    + Số 583/GDĐT: Xác nhận thông tin, kinh phí thu hồi do biên chế giảm trừ sự nghiệp năm 2016 của các đơn vị có giáo viên nghỉ hưu, chuyển công tác huyện khác [16:46:12 14-10-2016]
    + Số 578/GDĐT: Họp chuyên môn đầu năm, năm học 2016-2017 [17:07:32 14-10-2016]
    + Số 563/GDĐT: Thực hiện chế độ tập sự đối với viên chức giáo viên (Mở địa chỉ Email để lấy biểu mẫu) [16:16:23 13-10-2016]
    + Số 953/QĐ-GDĐT: Quyết định thành lập Hội đồng chấm thi chọn HSG cấp huyện lớp 9 vòng 1 năm học 2016-2017 [16:20:39 13-10-2016]
    + Số 565/GDĐT: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy [16:24:34 13-10-2016]
    + Số 566/GDĐT: Tuyên truyền phòng, chống mua bán người [16:29:20 13-10-2016]
    + Số 567/GDĐT: Kiểm tra vệ sinh trường học Y tế trường học năm 2016 [16:34:49 13-10-2016]
    + Số 570/GDĐT: Lập danh sách học sinh "có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" để nhận hỗ trợ trong năm 2016 [16:38:35 13-10-2016]
    + Số 93/GDĐT: Giấy triệu tập tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng và phương pháp giảng dạy có lồng ghép nội dung tiết kiệm năng lượng cho giáo viên tiểu học [16:52:27 13-10-2016]
    + Số 574/GDĐT: Hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2016-2017 [16:53:45 13-10-2016]
    + Số 92/TrT-GDĐT: Giấy triệu tập v/v cử cán bộ quản lí, giáo viên tham gia tập huấn Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo [09:22:40 11-10-2016]
    + Số 558/GDĐT: Tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông [09:32:34 11-10-2016]
    + Số 56/KH-GDĐT: Thực hiện công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trong trường học năm 2016 và các năm tiếp theo. [09:52:04 11-10-2016]
    + Số 76/TB-GDĐT: Thông báo v/v bố trí, bổ sung nhiệm vụ một số viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo [14:42:19 11-10-2016]
    + Số 952/QĐ-GDĐT: Quyết định thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 vòng 1 năm học 2016-2017 [16:38:16 11-10-2016]
    + Số 552/GDĐT: Góp ý dự thảo kế hoạch điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020 [08:55:25 10-10-2016]
    + Số 75/TB-GDĐT: Thông báo v/v thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2016-2017 [10:49:37 10-10-2016]
    + Số 551/GDĐT: Hướng dẫn tổ chức Olympic Tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017 [15:50:02 11-10-2016]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA