CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000901807
 Hôm nay :   1965       
 Hôm qua :    1624       
 Tất cả:   901807       
   THÔNG BÁO
     
    + Danh sách khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2017-2018 [16:16:42 28-08-2018]
    + Số 619/GDĐT:V/V Tiếp tục tham gia cuộc thi tìm hiểu về "Biên giới và Bộ đội biên phòng" [14:00:41 24-08-2018]
    + Số 205/TB-GDĐT: Thông báo về việc họp nhóm, lớp MNTT trên địa bàn huyện [15:38:55 24-08-2018]
    + Số 621/GDĐT: V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạc số 85/KH-GDĐT ngày 20/8/2018 năm học 2017-2018 [16:24:32 24-08-2018]
    + Số 620/GDĐT: Về việc triển khai thực hiện chế độ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP học kỳ 1 năm học 2018-2019 [16:34:56 24-08-2018]
    + Số 202/TB-GDĐT: Thông báo về việc phân công một số nội dung tham gia Tổng kết Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2017-2018 [08:15:29 23-08-2018]
    + Số 617/GDĐT: V/v nhận hồ sơ, sổ sách chuyên môn Giáo dục tiểu học năm học 2018-2019 [16:27:52 22-08-2018]
    + Số 614/GDĐT: V/v rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo Trung cấp lý luận chính trị năm 2019 [14:30:12 21-08-2018]
    + **** Danh sách phê duyệt biên chế lớp, học sinh THCS, TH và MN đầu năm học 2018-2019 [14:44:51 21-08-2018]
    + Số 203/TB-GDĐT: Thông báo về việc mời họp giáo viên hợp đồng năm học 2018-2019 [14:56:00 21-08-2018]
    + Số 85/KH-GDĐT: Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 [16:42:12 21-08-2018]
    + Số 615/GDĐT: Về việc góp ý Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 [16:47:40 21-08-2018]
    + Số 610/KH-GDĐT: KH tiếp thục thực hiện đề án" tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020 của Ngành Giáo dục và Đào tạo [15:40:27 17-08-2018]
    + Số 608/GDĐT: V/v tham gia tập huấn phần mềm quản lý nhu cầu tiền lương đợt 2 [14:36:40 16-08-2018]
    + Số 609/GDĐT: V/v Chống lạm thu các khoản thu đầu năm học 2018-2019 [14:50:00 16-08-2018]
    + Số 610/GDĐT: V/v tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường TH Trần Phú đạt chuẩn quốc gia [14:53:43 16-08-2018]
    + Số 36/TrT-GDĐT:Giấy triệu tập tham gia Hội nghị hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2018-2019 [15:31:14 16-08-2018]
    + Số 914/QĐ-GDĐT: Quyết định v/v cử CBQL và giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN năm học 2018-2019 [08:36:24 15-08-2018]
    + Số 606/GDĐT: V/v trao tập vở cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2018 [09:47:16 15-08-2018]
    + Số 35/TrT-GDĐT:Giấy triệu tập báo cáo các mô đun Bồi dưỡng thường xuyên [10:07:16 10-08-2018]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA