CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000851404
 Hôm nay :   811       
 Hôm qua :    1048       
 Tất cả:   851404       
   THÔNG BÁO
     
    + Số 16/TrT-GDĐT: Giấy triệu tập tham gia Ban giám khảo thi "Giữ vở sạch, Viết chữ đẹp" cấp tiểu học cấp huyện năm học 2016-2017 [10:57:12 14-04-2017]
    + Số 07/SL-GDĐT: Tuyên truyền Kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa - Du lịch Phú Yên 2017 [16:41:16 14-04-2017]
    + *** Thông báo nhận kinh phí công đoàn quý I năm 2017 [16:44:45 14-04-2017]
    + Số 32/TB-GDĐT: Thông báo kiểm tra chuyên ngành giáo dục Trường THCS Trần Hưng Đạo [09:38:41 13-04-2017]
    + Số 48/KH-GDĐT: Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện [09:55:39 13-04-2017]
    + Số 277/GDĐT: Thực hiện Công văn số 428-CV/HU của Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 21/02/2017 của BTV Tỉnh ủy [09:23:19 14-04-2017]
    + Số 49/KH-GDDT: Kế hoạch triển khai thực hiện "Năm kỷ cương hành chính - 2017" của ngành giáo dục và đào tạo huyện [09:24:21 14-04-2017]
    + Số 45/KH-GDĐT: Kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 [08:41:53 12-04-2017]
    + Số 44/KH-GDĐT: Kế hoạch tổ chức thi "Giữ vở sạch, Viết chữ đẹp" cấp huyện năm học 2016-2017 [08:52:51 12-04-2017]
    + Số 255/GDĐT: Triển khai thực hiện Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo [09:00:03 12-04-2017]
    + Số 46/KH-GDĐT: Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 [09:23:15 12-04-2017]
    + Số 47/KH-GDĐT: Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017 [09:39:48 12-04-2017]
    + Số 269/GDĐT: Triển khai thực hiện Thông báo số 214/TB-UBND, ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh [08:11:53 17-04-2017]
    + Số 271/GDĐT: Tăng cường phòng, chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người [15:06:33 12-04-2017]
    + Số 08/CĐGD: Chương trình công tác Công đoàn quý II năm 2017 [15:13:52 12-04-2017]
    + Số 02/GM-CĐGD: Giấy mời họp BCH và UBKT Công Đoàn Giáo dục huyện lần thứ 16 nhiệm kỳ 2013-2018 [15:17:27 12-04-2017]
    + Số 15/TrT-GDĐT: Giấy triệu tập tham gia Ban giám khảo thi "Giữ vở sạch, Viết chữ đẹp" cấp tiểu học cấp huyện năm học 2016-2017 [17:22:19 12-04-2017]
    + Số 267/GDĐT: V/v thi "Giữ vở sạch, Viết chữ đẹp" cấp huyện năm học 2016-2017 [16:28:34 11-04-2017]
    + Số 263/GDĐT: Kiểm tra, đánh giá chương trình Y tế trường học đợt I năm 2017 [09:47:15 10-04-2017]
    + Số 265/GDĐT: Thực hiện Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước [16:56:44 10-04-2017]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA