CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000901802
 Hôm nay :   1960       
 Hôm qua :    1624       
 Tất cả:   901802       
   THÔNG BÁO
     
    + Số 69/KH-GDĐT: Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư v/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh [08:46:15 24-07-2017]
    + Số 05/SL-CĐGD: Kế hoạch tiến hành giải thể Công đoàn Giáo dục huyện Đông Hòa [11:10:03 24-07-2017]
    + Số 148/TB-GDĐT: Thông báo họp trao đổi việc bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp (họp lần 2) [14:17:01 24-07-2017]
    + Số 852/QĐ-UBND: Quyết định v/v công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2013-2014 đến năm học 2015-2016 [15:33:06 24-07-2017]
    + Số 2995/QĐ-UBND: Quyết định v/v khen thưởng đơn vị nhất và nhì cụm, khối thi đua năm học 2016-2017 [15:38:03 24-07-2017]
    + Số 2996/QĐ-UBND:Quyết định v/v khen thưởng thành tích năm học 2016-2017 [16:15:37 24-07-2017]
    + Số 514/GDĐT: Báo cáo nhu cầu tiền thưởng CSTĐ tỉnh năm học 2015-2016 và tiền thưởng năm học 2016-2017 [16:54:00 24-07-2017]
    + Số 06/TB-CĐGD: Thông báo kế hoạch duyệt nội dung nhân sự và thời gian tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 (có điều chỉnh) [17:25:47 24-07-2017]
    + Số 507/GDĐT: Triệu tập học sinh dự Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2016-2017 [15:06:52 20-07-2017]
    + Số 506/GDĐT: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chi trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng lao động mới năm 2017 [09:26:53 18-07-2017]
    + Số 501/GDĐT: Báo cáo nhu cầu kinh phí phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm quý 1+2/2017 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo QĐ 131/QĐ-TTg [08:32:57 13-07-2017]
    + Số 128/TB-GDĐT: Thông báo số 2 v/v triệu tập giáo viên tập luyện và tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ III năm 2017 [10:28:35 13-07-2017]
    + Số 496/GDĐT: Tham gia tập huấn các chuyên đề cấp tiểu học [08:23:16 12-07-2017]
    + Số 68/KH-GDĐT: Kế hoạch thực hiện đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017 [09:17:18 12-07-2017]
    + *** DANH SÁCH NHẬN TIỀN TƯƠNG TRỢ THÁNG 5 NĂM 2017 [10:01:02 12-07-2017]
    + Số 498/GDĐT: Mời học sinh nhận hỗ trợ phần thưởng khuyến học do Công ty TNHH BHNT AIA VN tài trợ [11:01:55 12-07-2017]
    + Số 127/TB-GDĐT: Thông báo nhận quyết định nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1/2017 [09:27:56 11-07-2017]
    + Số 24/TrT-GDĐT: Giấy triệu tập tham gia bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và giáo viên mầm non hè 2017 [14:26:27 12-07-2017]
    + Số 493/GDĐT: Bổ sung và phê bình các trường thực hiện chậm trễ Thông báo số 21/TB-GDĐT, ngày 28/6/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo [15:55:03 10-07-2017]
    + Số 66/KH-GDĐT: Kế hoạch tập luyện và tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ III năm 2017 [08:49:54 07-07-2017]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA