CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000620682
 Hôm nay :   396       
 Hôm qua :    1342       
 Tất cả:   620682       
   THÔNG BÁO
     
    + Số 277/GDĐT: Thực hiện Công văn số 428-CV/HU của Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 21/02/2017 của BTV Tỉnh ủy [09:23:19 14-04-2017]
    + Số 49/KH-GDDT: Kế hoạch triển khai thực hiện "Năm kỷ cương hành chính - 2017" của ngành giáo dục và đào tạo huyện [09:24:21 14-04-2017]
    + Số 45/KH-GDĐT: Kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 [08:41:53 12-04-2017]
    + Số 44/KH-GDĐT: Kế hoạch tổ chức thi "Giữ vở sạch, Viết chữ đẹp" cấp huyện năm học 2016-2017 [08:52:51 12-04-2017]
    + Số 255/GDĐT: Triển khai thực hiện Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo [09:00:03 12-04-2017]
    + Số 46/KH-GDĐT: Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 [09:23:15 12-04-2017]
    + Số 47/KH-GDĐT: Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017 [09:39:48 12-04-2017]
    + Số 269/GDĐT: Triển khai thực hiện Thông báo số 214/TB-UBND, ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh [08:11:53 17-04-2017]
    + Số 271/GDĐT: Tăng cường phòng, chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người [15:06:33 12-04-2017]
    + Số 08/CĐGD: Chương trình công tác Công đoàn quý II năm 2017 [15:13:52 12-04-2017]
    + Số 02/GM-CĐGD: Giấy mời họp BCH và UBKT Công Đoàn Giáo dục huyện lần thứ 16 nhiệm kỳ 2013-2018 [15:17:27 12-04-2017]
    + Số 15/TrT-GDĐT: Giấy triệu tập tham gia Ban giám khảo thi "Giữ vở sạch, Viết chữ đẹp" cấp tiểu học cấp huyện năm học 2016-2017 [17:22:19 12-04-2017]
    + Số 267/GDĐT: V/v thi "Giữ vở sạch, Viết chữ đẹp" cấp huyện năm học 2016-2017 [16:28:34 11-04-2017]
    + Số 263/GDĐT: Kiểm tra, đánh giá chương trình Y tế trường học đợt I năm 2017 [09:47:15 10-04-2017]
    + Số 265/GDĐT: Thực hiện Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước [16:56:44 10-04-2017]
    + Số 714/QĐ-GDĐT: Quyết định v/v công nhận và cấp giấy chứng nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học cấp huyện năm học 2016-2017 [08:39:53 07-04-2017]
    + Số 715/QĐ-BTC-GDĐT: Quyết định khen thưởng cho cá nhân và đơn vị đạt giải trong hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học cấp huyện năm học 2016-2017 [08:57:45 07-04-2017]
    + *** Danh sách nhận tiền tương trợ tháng 3 năm 2017 [13:56:01 07-04-2017]
    + Số 248/GDĐT: Tổ chức kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (01/4/1975 - 01/4/2017) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) [09:47:02 05-04-2017]
    + Số 249/GDĐT: Treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3/ Âm lịch) [09:51:15 05-04-2017]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA