CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000901751
 Hôm nay :   1909       
 Hôm qua :    1624       
 Tất cả:   901751       
   THÔNG BÁO
     
    + Số 244/TB-GDĐT: Thông báo về việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ năm 2017 [10:11:14 07-12-2017]
    + Số 108/KH-GDĐT: Kế hoạch triển khai Đề án "Giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn huyện Đông Hòa giai đoạn 2017-2018 [10:20:26 07-12-2017]
    + Số 109:KH-GDĐT: Kế hoạch triển khai thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020 [10:26:11 07-12-2017]
    + Số 110/KH-GDĐT: Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hòa năm 2017 [10:32:20 07-12-2017]
    + Số 106/KH-GDĐT: Kế hoạch công tác Pháp chế năm 2017 và Năm học 2017-2018 [10:39:59 07-12-2017]
    + Số 107/KH-GDĐT: Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TT ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong Ngành Giáo dục [14:02:06 07-12-2017]
    + Số 882/GDĐT: Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh Năm học 2017-2018 [13:46:04 07-12-2017]
    + Số 880/GDĐT: Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động Thể thao và Y tế trường học Năm học 2017-2018 [13:57:55 07-12-2017]
    + Số 881/GDĐT: Về việc tuyên truyền phòng tránh, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trong học sinh [15:01:51 07-12-2017]
    + Số 885/GDĐT: Kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 [14:19:00 06-12-2017]
    + Số 241/TB-GDĐT: Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng dạy học 03 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh [08:11:49 05-12-2017]
    + (KHẨN) Số 874/GDĐT: Góp ý dự thảo Thông tư [09:30:24 05-12-2017]
    + Số 104/KH-GDĐT: Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hòa năm 2018 [10:32:00 05-12-2017]
    + Số 105/KH-GDĐT: Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ VIII ban quốc gia về biến đổi khí hậu [10:43:47 05-12-2017]
    + Số 877/GDĐT: Triển khai thực hiện CV số 724/SGDĐT-CTTTHSSV ngày 22/11/2017 của Sở GD & ĐT Phú Yên [14:43:08 05-12-2017]
    + (KHẨN) Số 873/GDĐT:V/v đảm bảo an toàn cho học sinh [15:38:00 05-12-2017]
    + KHẨN: Số 873/GDĐT: Về việc đảm bảo an toàn cho học sinh [15:35:43 05-12-2017]
    + Số 240/TB-GDĐT: Thông báo v/v thay đổi ngày học sinh giỏi bồi dưỡng [08:54:40 01-12-2017]
    + Số 239/TB-GDĐT: Thông báo v/v tổ chức Cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cấp huyện lần thứ 5, năm học 2017-2018 [09:48:55 01-12-2017]
    + Số 93/KH-GDĐT: Kế hoạch tổ chức giải thể thao học đường huyện Đông Hòa năm học 2017 -2018 [15:04:40 01-12-2017]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA