CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000901827
 Hôm nay :   1985       
 Hôm qua :    1624       
 Tất cả:   901827       
   THÔNG BÁO
     
    + Số 52: GTT v/v tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho CBQL, GV Tiểu học về phương pháp dạy học tích cực [17:50:23 27-12-2017]
    + Số 53: GTT v/v tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho CBQL, GV Tiểu học về phương pháp dạy học tích cực [17:52:10 27-12-2017]
    + Số 50/GDĐT: Về việc triệu tập học viên dự Lễ tổng kết lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng, cán bộ quản lý giáo duc năm 2017 [09:16:57 26-12-2017]
    + Số 259/TB-GDĐT: Thông báo v/v tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử trường [15:14:13 26-12-2017]
    + Số 260/TB-GDĐT: Thông báo v/v nhận quyết định điều động kế toán [15:17:32 26-12-2017]
    + Số 945/GDĐT: V/v tạo điều kiện cho 16 giáo viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp [16:56:40 26-12-2017]
    + *** Tham dự Hội nghị tập huấn Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính [17:00:44 26-12-2017]
    + Số 946/GDĐT: V/v thông qua kết quả kiểm tra xét duyệt quyết toán NSNN năm 2016 [17:10:42 26-12-2017]
    + DANH SÁCH CẤP PHÁT THIẾT BỊ VÀ TÀI SẢN CÁC TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018 [15:54:53 25-12-2017]
    + *** V/v đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính*** [08:33:11 22-12-2017]
    + Số 255/TB-GDĐT: Thông báo v/v tuyển hợp đồng lao động giáo viên năm học 2017-2018 [10:41:06 22-12-2017]
    + Số 256/TB-GDĐT: Thông báo v/v đăng ký tham gia lớp tập huấn thông tư 107/2017/TT-BTC [11:08:52 22-12-2017]
    + Số 935/GDĐT: V/v triển khai kế hoạch thi thăng hạng viên chức giáo viên từ hạng IV lên hạng III năm 2017 đối với 17 giáo viên [14:05:13 22-12-2017]
    + Số 937/GDĐT: Về việc triển khai cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2017-2018 [16:08:59 22-12-2017]
    + Số 254/TB-GDĐT: Thông báo v/v họp để triển khai một số nhiệm vụ cuối năm 2017 [07:36:25 21-12-2017]
    + Số 116/KH-GDĐT: Kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi chu kỳ 2017 - 2019 [14:59:56 21-12-2017]
    + Số 923/GDĐT:V/v khảo sát thực trạng dạy và học ngoại ngữ cấp trung học [15:04:56 20-12-2017]
    + Số 928/GDDDDT: V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính Phủ [15:10:15 20-12-2017]
    + Số 253/TB-GDĐT: Thông báo kiểm tra chuyên ngành Trường THCS Trường Chinh [08:05:43 19-12-2017]
    + Số 1919/QĐ-GDĐT: Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành Trường THCS Trường Chinh [08:16:02 19-12-2017]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA