CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000901753
 Hôm nay :   1911       
 Hôm qua :    1624       
 Tất cả:   901753       
   THÔNG BÁO
     
    + Số 221/GDĐT: Thông báo v/v điều động giáo viên [08:50:16 19-09-2018]
    + Số 721/GDĐT: V/v điều động giáo viên, nhân viên [08:51:21 19-09-2018]
    + Số 716/GDĐT: V/v kế hoạch kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 [07:47:55 18-09-2018]
    + Số 38/TrT-GDĐT: Giấy triệu tập v/v tham gia giúp việc Tổ kiểm tra PCGD THCS của huyện [07:49:41 18-09-2018]
    + Số 218/TB-GDĐT: Thông báo v/v triệu tập giáo viên tham gia Đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 [07:51:55 18-09-2018]
    + Số 719/GDĐT: V/v lập hồ sơ đề nghị Sở Tài chính tỉnh Phú Yên cấp lại mã quan hệ ngân sách của các đơn vị sáp nhập [08:43:18 18-09-2018]
    + Số 39/TrT-GDĐT: Giấy triệu tập tham gia tập huấn triển khai hệ thống EQMS tích hợp trong cơ sở dữ liệu ngành [08:53:16 18-09-2018]
    + Số 720/GDĐT: Báo cáo việc phân công chuyên môn năm học 2018-2019 [08:58:24 18-09-2018]
    + [09:20:38 18-09-2018]
    + Số 220/GDĐT: TB v/v họp các trường MNCL Trên địa bàn huyện có tổ chức lớp học bán trú trong năm học 2018-2019 [11:13:27 18-09-2018]
    + Số 722/GDĐT: V/v tập huấn chăm sóc sức khỏe ban đầu của xã, thị trấn năm 2018 [11:14:16 18-09-2018]
    + Số 206/TB-GDĐT: TB kết quả kiểm tra hoạt động của các nhóm, lớp MNTT trên địa bàn huyện [11:15:53 18-09-2018]
    + Số 723/GDĐT:V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019 [15:13:52 18-09-2018]
    + Số 724/GDĐT: V/v lịch công tác trọng tâm giáo dục tiểu học năm học 2018-2019 [15:17:59 18-09-2018]
    + Số 725/GDĐT: V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ đầu năm học 2018-2019 [15:19:45 18-09-2018]
    + Số 726/GDĐT: V/v hướng dẫn thực hiện môn thể dục và phong trào TDTT trường học năm học 2018-2019 [15:21:12 18-09-2018]
    + Số 222/GDĐT: Thông báo nhận tiền khen thưởng cấp tỉnh năm học 2017-2018 [15:27:40 18-09-2018]
    + Số 717/GDĐT: V/v tăng cường công tác quản lý việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo năm học 2018-2019 [16:54:29 17-09-2018]
    + Số 718/GDĐT: V/v hướng dẫn bàn giao công tác tài chính các đơn vị sáp nhập [16:55:26 17-09-2018]
    + Số 219/TB-GDĐT: Thông báo v/v phân công một số nội dung tham gia vui đón Tết Trung thu năm 2018 [17:01:33 17-09-2018]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ :Khu phố 2, Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên.
Điện thoại :057.3531075-Thư điện tử: pgddtdonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA